Članek

Članki

Tip godbenika

Godbo sestavljajo godbenice in godbeniki, ki imajo zelo različen odnos do svojih obveznosti v godbi. Prav ta odnos je zelo pomemben za nemoteno in uspešno delo vsake godbe.

Objavljeno Feb 05, 2016

Godbo sestavljajo godbenice in godbeniki, ki imajo zelo različen odnos do svojih obveznosti v godbi. Prav ta odnos je zelo pomemben za nemoteno in uspešno delo vsake godbe. Idealno bi bilo, če bi večina pripadala prvima dvema tipoma godbenika (A, B) in delno še tretjemu (C). Če pa prevladujejo godbeniki tipa godbenikov C, D in E je lahko delovanje zelo oteženo in morda tudi kritično za obstoj godbe – vsaj na daljše obdobje. Zato bi moral biti cilj vsake godbe, da ima v svojih vrstah čim več godbenikov tipa A, B in tudi C.

A-tip godbenika

  • Godbenik je predan godbi in usklajuje svoje privatne aktivnosti z godbenimi. Praviloma da vedno prednost obvezam v godbi. Nikoli ne načrtuje dopusta in drugih obveznosti v času pomembnejših nastopov godbe.
  • Je zelo zanesljiv član godbe. Vsako morebitno odsotnost od aktivnosti godbe usklajuje z vodstvom godbe. Nikoli ne izostane brez predhodnega opravičila.
  • Čuti popolno pripadnost godbi in je zato eden od »stebrov« njenega delovanja!

B-tip godbenika

  • Redno sodeluje v godbi, vendar daje prednost službi in družini. Praviloma se opraviči za izostanke od nastopov in vaj, v vsakem primeru pa napove izostanek od nastopa.
  • Predan godbi! Pomemben člen in zelo razširjen tip godbenika ter seveda tudi zelo koristen za nemoteno delovanje godbe!

C-tip godbenika

  • Prednost daje službi, družini, prijateljem, sošolcem in drugim obveznostim npr. rojstnim dnevom svojcev, raznim hišnim opravilom, praznovanju sodelavcev, sošolcev ... Sicer v godbi redno sodeluje, a njegova prisotnost ni vedno zagotovljena. Svoje odsotnosti navadno v naprej ne opraviči, ampak pride, če ima čas oz. nima drugih opravil, katerim daje prednost. Sam se deklarira kot stalen član godbe, vendar ni povsem zanesljiv! Od svojih prioritet običajno ne odstopa – tudi v primeru, da s svojo odsotnostjo celo ogrozi redno delovanje godbe. »Se boste že kako znašli, jaz žal ne morem«, je njegovo pogosto opravičilo, če se opraviči!
  • Čut pripadnosti godbi ni dovolj razvit!

D-tip godbenika

  • Sodeluje le, če ga nekdo iz godbe osebno pozove. Na razna vabila, okrožnice in pisna sporočila godbe se navadno ne odzove in čaka na osebni poziv. Če ga katera druga godb ali glasbena skupina povabi (plača!?), gre raje njej »pomagat«, kot da bi sodeloval v svoji matični godbi. Čeprav je »reden« član godbe, ne čuti prave pripadnosti. Lahko bi ga imenovali tudi»godbenik na poziv«.
  • Sodelovanje takšnega godbenika bi naj bil praviloma bolj izhod v sili, kadar se zgodi izpad katerega od prejšnjih (A, B, C) tipov godbenika. Še bolje je seveda takšnega godbenika toliko spodbujati, da ga lahko kasneje umestimo v višjo skupino (A-, B-, C–tip godbenika).

E-tip godbenika

  • To je najeti/občasni godbenik – morda tudi nekdanji član godbe, sedaj profesionalec (včasih tudi evidentirani član godbe, sicer pa v bistvu substitut), ki sodeluje le pri večjih projektih godbe, če ga godba povabi, in za sodelovanja (včasih) prejme tudi honorar.

Ervin Hartman

#kultura #Zabava #zsg #zvezaslovenskihgodb #ljubljana #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grosuplje #Grad #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju