Članek

Poročila in ocene

Glasba je del njihovega življenja – tudi v tretjem življenjskem obdobju

V Sloveniji deluje sedem veteranskih godb, ki so združene v Aktivu veteranskih godb Slovenije in delujejo pod okriljem Zveze slovenskih godb.

Objavljeno Apr 14, 2016

V Sloveniji deluje sedem veteranskih godb, ki so združene v Aktivu veteranskih godb Slovenije in delujejo pod okriljem Zveze slovenskih godb.

Veteranske godbe so v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih dosegle izreden razcvet, čeprav so se razne oblike »upokojensko-veteranskih« godb verjetno občasno pojavljale na raznih koncih Slovenje že prej. Znano je, da so starejši godbeniki v Mariboru že pred desetletji muzicirali v manjši godbi upokojencev, vendar je bilo to le krajše obdobje. Bolje so se veteranske godbe organizirale in zaživele prav v zadnjem obdobju.

Prva znana veteranska godba v Sloveniji, ki je vključena v sedanje aktivnosti Aktiva in v katero so se vključili bivši godbeniki Ljutomerskega pihalnega orkestra, je bila ustanovljena leta 1998 pod nazivom Prleška godba Društva upokojencev Ljutomer. Druga podobna veteranska godba, prav tako sestavljena iz nekdanjih in tudi še delujočih godbenikov v matični godbi, je nastala leta 2000 v Mengšu. Deluje kot Veteranska sekcija Kulturnega društva Mengeška godba.

Z nekoliko drugačnim konceptom je bila leta 2002 ustanovljena Godba veteranov Štajerske, v kateri so se združili godbeniki s širšega območja. V godbi je zastopanih 16 godb. Godbenice in godbeniki prihajajo iz Maribora in drugih, oddaljenih krajev, tudi do 40 km od Maribora. Godba ima svoj domicil pri Poštnem pihalnem orkestru v Mariboru in deluje kot samostojna sekcija Kulturno-umetniškega društva Pošta Maribor. Kmalu po začetku delovanja godbe so se vanjo vključili tudi godbeniki iz avstrijske Štajerske, tako igra sedaj v njej šest Avstrijcev.

Po njenem vzoru so se tri leta kasneje, 2005, zbrali godbeni veterani pod nazivom Kulturno društvo Godba ljubljanskih veteranov, ki prav tako združujejo številne godbenike iz različnih ljubljanskih godb in okolice. Nekoliko drugačen pristop so imeli pri organizaciji godbe v Velenju, kjer delujejo kot Godba veteranov univerze za 3. življenjsko obdobje Velenje. V njej delujejo godbeniki iz velenjsko -šaleškega območja. Ustanovljena je bila leta 2007.

Kaj kmalu so akterji v veteranskem godbenem gibanju ugotovili, da bi se bilo dobro bolje povezati. V ta namen so v okviru Zveze slovenskih godb 28. novembra 2012 v Mariboru ustanovili Aktiv godbenih veteranov Slovenije.

V Aktivu ima vsaka veteranska godba vsaj enega predstavnika. Aktiv se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Na sestankih se predstavniki seznanjajo z aktivnostmi veteranskih godb, izmenjujejo izkušnje in sprejemajo odločitve o izvedbi festivalov veteranskih godb. Aktiv je sprejel tudi zasnovo pravilnika o godbenih veteranskih odlikovanjih, ki jih podeljuje Zveza slovenskih godb in seveda obravnava tudi vse druge aktualne teme, vezane na veteransko godbeniško gibanje v Sloveniji. Aktiv tudi sprotno določa skupni program veteranskih godb, ki ga izvajajo vse godbe in iz njega nato za vsak festival določa izbor skladb, ki jih igrajo na skupnih nastopih.

Aktivu veteranskih godb so se leta 2015 pridružili predstavniki novih godb; nastali sta namreč dve veteranski godbi, ki prav tako združujeta godbenike večjega števila okoliških godb: Godba veteranov Žalec in Godba veteranov »Gambrinus« Laško.

Doslej je bilo izvedenih devet festivalov veteranskih godb. Letos, 2016, bo tako že deseti, jubilejni festival in tokrat znova v Laškem, kjer sta se pred desetimi leti prvič srečali veteranski godbi iz Maribora in Ljubljane. Festivali so bili: 2007. v Laškem, 2008. v Ljubljani, 2009. v Mengšu, 2010. v Ljubljani, 2011. v Ljutomeru, 2012. v Mariboru, 2013. v Velenju, 2014. znova v Ljubljani, 2015. v Mengšu in letos, 2016., v Laškem. Aktiv je tudi določil razpored festivalov za naslednja leta. Tako bo leta 2017 festival pri Godbi veteranov Štajerske v Mariboru ob njeni 15-letnici, nato leta 2018 v Ljutomeru ob 20-letnici godbe, leta 2019 v Ljubljani ob 15-letnici godbe, leta 2020 v Mengšu ob 20-letnici godbe in leta 2021 v Žalcu.

Na 5. rednem sestanku aktiva, 13. januarja 2016 v Laškem, je bila sprejeta pobuda in sklep o ustanovitvi SLOVENSKE VETERANSKE GODBE (SVG), v kateri bodo sodelovale godbenice in godbeniki vseh slovenskih veteranskih godb. Njen namen je predstavitev godbeniškega veteranskega gibanje v Sloveniji in v širšem kulturnem prostoru. Prav tako bi naj s svojim delovanjem še dodatno utrdila povezovanje med veteranskimi godbami in omogočala izmenjavo izkušenj, hkrati pa spodbudila nastanek tovrstnih godb v okoljih, kjer jih sedaj še ni.

V tem letu bo SVG nastopila predvidoma dvakrat: najprej na 10. jubilejnem festivalu veteranskih godb, v soboto, 9 . julija 2016, v Laškem in nato še v Schladmingu v okviru SLOVENSKEGA DNE na MID EUROPE, ki bo v petek, 15. julija 2016. Za domicil SVG je bil izbran Dom II. slovenskega tabora, Aškerčeva 9 A, 3310 Žalec.

Organizacijski odbor VETERANSKE GODBE SLOVENIJE sestavljajo člani Aktiva veteranskih godb Slovenije. Organizacijski vodja SVG je Marko Repnik (marko.repnik@jskd.si), tehnični vodja in arhivar Ivan Medved (ivan.medved01@gmail.com) ter strokovni koordinator Ervin Hartman. Strokovni asistenti so Janez Per, Viktor Kresnik, Jani Škrajnar in Aljoša Pavlinc.

Med veteranskimi godbami je bila v začetku leta 2016 opravljena raziskava o strukturi članstva. Ugotovljeno je bilo, da v slovenskih veteranskih godbah sodeluje okrog 230 članic in članov. Po starostni strukturi je sestava takšna: pod 50 let starosti je 3 % članov, od 50 do 60 16 %, od 60 do 70 let 34 %, od 70 do 80 let 39 % in od 80 do 90 let 8 %. Med članstvom je tudi 9 godbenic. Najmočneje je torej zastopana generacija 70 do 80 let starosti, teh je 39 %, nato ji sledi starostna skupina med 60 in 70, ki je zastopana s 34 % članic in članov.

Godbeniško veteransko gibanje je vedno pomembnejše za glasbenike v tretjem življenjskem obdobju, saj jim omogoča, da nadaljujejo svojo godbeniško pot v okolju in v zahtevnosti in letom primernimi programi. Predvsem pomembno pa je druženje s sebi enakimi in podobnimi kolegicami in kolegi, ki so svoj najproduktivnejši delež že »oddelali« v svojih nekdanjih in morda še vedno aktualnih godbah, sedaj pa uživajo v veteranski godbi, v prijetnem vzdušju in glasbi, ki jim ustreza ter jih sprošča.

Ervin Hartman

#kultura #Zabava #zsg #zvezaslovenskihgodb #ljubljana #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grosuplje #Grad #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju