Članek

Članki

Poročilo o ocenjevanju – razpis za naj zgoščenko 2014-2016
Objavljeno Mar 23, 2017

Zveza slovenskih godb skrbi tudi za redno predstavljanje in popularizacijo slovenskega godbeništva v sredstvih javnega obveščanja. Za uresničitev tega namena ZSG skrbi tudi za predstavitev programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb) širši slovenski in tuji javnosti. Želja po še večji dostopnosti godbene ustvarjalnosti, ter sočasni kvalitativni predstavitvi je vodila do ideje o razpisu za najboljšo zgoščenko slovenske godbe v obdobju 2014-2016. Predsedstvo ZSG je tako 13. 10. 2016 razpisalo razpis, v okviru katerega so do konca leta 2016 godbe, članice ZSG, lahko poslale več različnih zgoščenk, ki so jih posnele v obdobju med 2014 in 2016.

Na razpis se je prijavilo 5 godb, članic ZSG, ki so poslale 7 svojih zgoščenk. Prispele zgoščenke so ocenjevali člani Strokovne komisije ZSG, v sestavi: Miro Saje, Gašper Salobir, Gregor Kovačič, Boštjan Dimnik in Daniel Leskovic. Vsi člani žirije so bili dolžni v celoti poslušati vse zgoščenke. Pri ocenjevanju pa je bil vsak žirant samostojen in neodvisen.

Kriteriji ocenjevanja so bili: Vsebina (zanimivost programa), kvaliteta posnetka, inovativnost, sporočilnost, vključenost izvajalcev in poslušalca, kvaliteta produkcije/mastering, vizualna podoba zgoščenke, Opisni del zgoščenke in Splošni umetniški vtis. Pri ocenjevanju je vsak član žirije vsakega izmed kriterijev ovrednotil s številčno oceno od 1 do 5, na koncu pa je Predsedstvo ZSG vse točke žirantov seštelo in opravilo izbor najboljše godbene zgoščenke 2014-2016. Do roka za oddajo točk, žirant Boštjan Dimnik, ni oddal svojih točk, zato njegovih točk ni v skupnem seštevku.

Rezultati - Najboljša zgoščenka 2014-2016

DRUŠTVO NASLOV ZGOŠČENKE SKUPNA OCENA
Godba Cerknica Solissimo 161
KD Pihalni orkester Krka Pihalni orkester Krka 159
Godba Cerknica Srebrno zlato - Godba na čudežnem vlaku 151
Godba Cerknica Srebrno zlato - Gospodar prstanov 147
Pihalni orkester Alpina Žiri Žirokenrol 124
Godba Domžale Godba Domžale s(m)o ljudje 121
Občinski pihalni orkester Trebnje 90 let 117

 

Izdajatelj najboljše zgoščenke 2014-2016, Godba Cerknica za zgoščenko z naslovom Solissimo, bo prejela listino za najboljšo zgoščenko ZSG in posebno nagrado v vrednosti 300 €. Nagrado v navedeni vrednosti izdajatelj zgoščenke lahko izkoristi z udeležbo v programih ali pri projektih Zveze slovenskih godb v letu 2017.

Predsedstvo ZSG pa je vse prejete zgoščenke predalo Radiu Slovenija, ki bo poskrbel za njihovo dodatno promocijo preko radijskih valov.

Daniel Leskovic, član strokovne komisije