Članek

Poročila in ocene

Ustanovljen Aktiv godbenih veteranov Slovenije pri Zvezi slovenskih godb

Konec novembra 2012 so se v Mariboru sestali predstavniki vseh slovenskih veteranskih godb na ustanovitvenem sestanku svojega aktiva.

Objavljeno Feb 15, 2013

V Mariboru so se 28. novembra 2012 sestali predstavnik vseh petih slovenskih veteranskih godb na ustanovnem sestanku svojega aktiva. Sprejeli so načrt za nadaljnje sodelovanje in se dogovorili o organizaciji svojih festivalov, ki naj bi bili predvidoma po naslednjem vrstnem redu: 2013 – Velenje, 2014 – Ljubljana, 2015 – Mengeš, 2016 – Ljutomer in 2017 – Maribor. Veteranski festivali bodo v bodoče ob koncu septembra in v okviru prireditev Festivala za tretje življenjsko obdobje. Določili so tudi pet skupnih koračnic, ki jih bodo godbe uvrstile v svoje stalne programe in izvajale na festivalih in srečanjih.


Aktiv veteranskih godb Slovenije se bo sestajal najmanj enkrat letno in obravnaval predvsem priprave na redne letne festivale in seveda tudi druge teme, ki bodo povezane z delovanjem godbenih veteranov. Pohvalno so ocenili tudi podeljevanje posebnih veteranskih odlikovanj, ki jih podeljuje Zveza slovenskih godb.

 
Dogovorili so še o spodbujanju godbenikov k ustanovitvi podobnih godb v okoljih, kjer te še ne delujejo. V ta namen bodo veteranske godbe tudi pogosteje objavljale prispevke o svojih aktivnostih v Slovenskem godbeniku in drugih medijih. Uredništvu Slovenskega godbenika tudi predlagajo, da uvede stalno rubriko Veteranski kotiček.

  
Vzdušje na ustanovnem sestanku je bilo izredno spodbudno in navdušujoče ter je povsem opravičilo ustanovitev aktiva.

Ervin Hartman