Članek

Poročila in ocene

Darij Pobega, dobitnik prvega častnega prstana Zveze slovenskih godb

Predsednik Zveze slovenskih godb, Tone Urbas, je 26. decembra 2011 prvič podelil častni prstan ZSG. Prejel ga je Darij Pobega.

Objavljeno Jun 08, 2012

Častni prstan je najprestižnejše priznanje, ki ga Zveza slovenskih godb podeljuje posameznikom. Prejmejo ga lahko samo osebnosti, ki so na glasbenem in organizacijskem področju slovenskemu godbeništvu prispevale oseben in izjemen pečat, in vsako leto je podeljen le eden. Čeprav je bil sklep o podeljevanju tega prestižnega priznanja sprejet že leta 2005, je bil prvič podeljen šele lani. Prvi nosilec častnega prstana Zveze slovenskih godb je postal Darij Pobega, dolgoletni dirigent Pihalnega orkestra Koper.

Pobega se je godbeništvu zapisal že z devetimi leti, ko je vstopil v godbo Svoboda v Svetem Antonu, kmalu pa je začel igrati tudi v novoustanovljeni godbi v domači vasi Potok. Ob koncu osnovne šole je začel obiskovati pouk trobente na Glasbeni šoli Koper, v šolskem letu 1959/60 pa se je vpisal na Srednjo glasbeno šolo v Ljubljani, ki jo je uspešno zaključil leta 1964, nato se je eno leto izpopolnjeval še v nekaterih drugih pihalnih in trobilnih inštrumentih. V šolskem letu 1965/66 se je vrnil v Koper, kjer je nastopil mesto učitelja pihal, trobil in harmonike na glasbeni šoli in se hkrati dejavno vključil v vodenje takratne mestne godbe Enotnost, kjer je kmalu zatem prevzel tudi dirigentsko palico. Ob delu je nato zaključil še prvostopenjski študij trobente na Akademiji za glasbo. Zaradi različnih nesoglasij in notranjih trenj je godba Enotnost ob koncu sedemdesetih let razpadla, zato je Darij Pobega svoje aktivnosti usmeril v delo z mladimi godbeniki in v orkester, ki ga je na glasbeni šoli oblikoval že od sredine sedemdesetih let. Ta orkester se je leta 1981 preoblikoval v samostojno društvo in nastal je Pihalni orkester Koper, ki je lani praznoval 30-letnico delovanja. Uspešnost in strokovnost Pobegovega dela se tako v prvi vrsti zrcalita v rezultatih koprskega orkestra in številnih dosežkih s tekmovanj in gostovanj. Poleg tega je Pobega v svoji dolgoletni karieri vodil tudi nekatere druge orkestre tako pri nas kot v zamejstvu, in sicer Pihalni orkester Divača, Pihalni orkester Ricmanje in Godbo na pihala Sveti Anton. Vsi omenjeni orkestri so v času njegovega vodenja dosegli visoko kvalitetno rast in si na različnih tekmovanjih doma in v tujini priigrali najvišje uvrstitve v svojih kategorijah. Pri vsakem izmed navedenih orkestrov je ustanovil tudi godbeniško šolo, s čimer je godbeništvo v kar največji meri poskušal približati mladini in hkrati godbam priskrbeti stalni podmladek. Kot še posebno pomembna se je ta njegova dejavnost izkazala v zamejskih Ricmanjih, kjer slovenska godbeniška šola deluje še danes. Za življenjsko delo na področju godbeništva mu je Zveza slovenskih godb leta 2006 že podelila Plaketo Bojana Adamiča.

V omenjenih godbenih šolah je Pobega poučeval tudi sam in s tem svojo godbeno-pedagoško dejavnost razširil tudi izven »institucionalnih« meja koprske glasbene šole. Kot rečeno, se je pedagoškemu poklicu posvetil še pred zaključkom študija, leta 1965. V svoji pedagoški karieri je bil ravno tako zelo uspešen, na kar med drugim kažejo številna priznanja in nagrade, ki so jih njegovi učenci prejeli na tekmovanjih doma in v tujini. Vseskozi jih je spodbujal k aktivnemu vključevanju v lokalne godbe, mnogi izmed njih pa danes nadaljujejo tudi njegovo pedagoško delo, saj so nadaljevali študij glasbe na srednji in visoki stopnji. Tako pri delu z orkestrom kot pri učiteljevanju na glasbeni šoli je Pobega veliko pozornost vseskozi namenjal ne samo kvalitetnemu igranju in dobri izvedbi, temveč tudi vzgoji in osebnostni rasti godbenikov in učencev. Za uspešno in strokovno delo je leta 2002 prejel najvišje državno odlikovanje na področju šolstva, Nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju na področju glasbenega šolstva. V njeni utemeljitvi med drugim preberemo:

»Njegovo ime nam prikliče v zavest pojem učitelja v najbolj plemenitem pomenu, ki povezuje visoke vzgojno-izobraževalne dosežke s kakovostjo človeške osebnosti. […] S predanostjo delu, pedagoškim darom in odprtostjo za strokovno rast je Darij Pobega na Centru za glasbeno vzgojo Koper kmalu postavil svoj oddelek na zavidljivo raven. Njegovi učenci so ponosni na svoje visoke učne in umetniške dosežke, zanje prejemajo pohvale in nagrade. Nekateri med njimi so si izbrali glasbo za svoj poklic, drugi za ljubiteljsko dejavnost, v kateri uresničujejo svoje višje kulturne potrebe.
Darij Pobega budno spremlja širši osebnostni razvoj svojih učencev. Pozna njihove mladostniške potrebe po druženju in samopotrjevanju, ki jih učinkovito uresničuje v komornih sestavih in pihalnih orkestrih. […]
Darij Pobega je s svojimi dosežki, izkušnjami in lastnostmi dragocen mentor in vodja študijske skupine trobil v Zvezi primorskih glasbenih šol, hkrati pa vzornik širšemu krogu glasbenih učiteljev pri nas.«

 Pobega je vseskozi aktiven tudi na organizacijskem področju. Več let je bil najprej vodja aktiva pihal, trobil in tolkal, nato pa trobil in tolkal na glasbeni šoli v Kopru. Isti strokovni aktiv je vodil tudi pri Zvezi primorskih glasbenih šol. V okviru omenjenih aktivov je vseskozi skrbel tudi za razvoj godbeništva. Bil je mentor mnogim mladim pihalcem in trobilcem, na katere je prenašal bogate izkušnje ter številna znanja in novosti, ki si jih je pridobil z udeležbo na vrhunskih godbenih seminarjih in festivalih v tujini. Bil je pobudnik številnih novih skladb za pihalne orkestre ter se vseskozi zavzemal, da bi morali slovensko godbeništvo promovirati tudi tako, da bi na tekmovanjih doma kot obvezno vedno postavili skladbo slovenskega skladatelja, na tekmovanjih v tujini pa bi takšno skladbo izvajali po lastnem izboru. Na organizacijskem področju je bil dejaven tudi v okviru različnih godbenih združenj. Bil je med pobudniki ustanovitve Zveze pihalnih orkestrov Primorske, kjer je bil nato podpredsednik; enako funkcijo je opravljal tudi pri ZSG. Aktivno je sodeloval tudi pri organizaciji in izvedbi poletnih taborov Zveze za mlade godbenike. Kot strokovnjak je bil član različnih strokovnih komisij in mednarodnih žirij, bil je tudi med pobudniki in organizatorji prvega slovenskega mednarodnega godbenega tekmovanja leta 2000 v Kopru.

Častni prstan je Pobegi na slavnostnem božično-novoletnem koncertu ob obeležitvi 30-letnice delovanja Pihalnega orkestra Koper 26. decembra lani podelil predsednik ZSG Tone Urbas.

Nejc Sukljan