Članek

Poročila in ocene

ZSG v letu 2011 razširila svojo dejavnost: poročilo z občnega zbora 2012

V prostorih knjižnice JSKD na Cankarjevi 5 v Ljubljani je bil v soboto, 24. marca 2012, že 18. Zbor ZSG.

Objavljeno Jun 08, 2012

Z letošnjim zborom, na katerem so se predstavniki godb zbrali v soboto, 24. marca 2012, je ZSG obeležila 15. obletnico delovanja, saj se je kot samostojna zveza društev organizirala leta 2007. Predsedstvo je obdobje od zadnjega zbora ocenilo kot prelomno, saj je svojo dejavnost precej razširilo, povečala se je tudi dejavnost drugih organov, predvsem nekaterih komisij. Ob delu slednjih pa so se pojavili tudi nekateri zapleti.

Pretežni del zbora je bil namenjen poročilom o delu v preteklem letu. V njih so bile podrobno naštete vse izvedene naloge, slabosti in napotki za nadaljnje delo. Razveseljivo je, da se je krog sodelavcev v navedenih organih razširil tudi z mlajšimi člani, ki so pokazali pohvale vredno pripravljenost za uresničitev sprejetih nalog.

Po poročilu predsednika Mira Sajeta je Komisija za koncertno dejavnost pripravila izbor obveznih skladb za tekmovanje in dopolnila nabor skladb za tekmovanje mladinskih godb tudi s slovenskimi skladbami.

V poročilu Ivana Medveda o delu Komisije za korakanje je bilo povedano, da je ta v lanskem letu pričela s pripravo sprememb in dopolnitev za novo izdajo Slovenskega predvodnika, v novembru pa je v Radečah organizirala tudi seminar za predvodnike.

Predsednik Komisije za izobraževanje Gregor Kovačič je v svojem poročilu zapisal, da je bila ustanovna seja preoblikovane komisije v novembru 2011. Njena osrednja naloga je bila priprava letošnjega tabora mladih godbenic in godbenikov v novi podobi z imenom Musica creativa. Drugi del njihove dejavnosti pa je bil namenjen dirigentski šoli; dosegli naj bi večjo odprtost slovenskih dirigentov pihalnih orkestrov in godb za nova znanja in večjo povezovalnost in sodelovanje med godbami, kar naj bi pripomoglo k rasti slovenskega godbeništva.

Iz poročila predsednika Komisije za arhive in založništvo mag. Domna Prezlja izhaja, da je ZSG v letu 2011 v sodelovanju z JSKD in glasbeno založbo Hartman izdala dve Adamičevi partituri. Prva je obsežnejša 12 minut trajajoča kompozicija Tri novelete, druga pa tristavčno delo z naslovom Iz mojega dnevnika. Glede na odzivnost slovenskih godb in pihalnih orkestrov za nakup skladb iz edicij glasbenih del Zveze slovenskih godb pa je predsednik komisije izpostavil vprašanje, kako je mogoča tako slaba zainteresiranost za nakup originalnih slovenskih glasbenih del za pihalne orkestre. Dolžnost vseh članov ZSG je, da izvajajo slovensko glasbo.

V poročilu Komisije za mednarodne odnose, ki ga je napisal predsednik komisije in častni predsednik ZSG Ervin Hartman, je bilo poudarjeno tradicionalno dobro sodelovanje z mednarodno glasbeno zvezo CISM. V strokovno komisijo CISM je bil imenovan tudi član ZSG Miro Saje. Med sosednjimi godbenimi zvezami je bilo še vedno najaktivnejše sodelovanje s Štajersko godbeniško zvezo iz Avstrije in Avstrijsko godbeniško zvezo, kar se kaže v izmenjavi funkcionarjev in članov v strokovnih žirijah na tekmovanjih v Avstriji in Sloveniji. Tradicionalno dobro je bilo tudi sodelovanje s Hrvaškim saborom kulture, predvsem na seminarjih za dirigente in predvodniških seminarjih. V organizaciji nekaterih godb je vrsta mednarodnih srečanj in festivalov, s katerimi se utrjujejo stiki z godbami iz tujine, pomembna pa so tudi razna mednarodna tekmovanja in festivali po Evropi.

Pri informiranju javnosti je ZSG naredila velik korak naprej. Na lanskem zboru je bil predstavljen spletni časopis Slovenski godbenik, ki je zaživel v juliju. Na Dnevu godbeništva v Trbovljah pa je bila predstavljena prva tiskana verzija, ki je bila poslana tudi vsem godbam. Sistem informiranja je tako zastavljen. Novice ZSG so postale uradni list zveze, spletne strani objavljajo razpise, dogodke in objave, na njih pa so v elektronski obliki objavljeni vsi predpisi, razni obrazci ter druga potrebna dokumentacija, ki jo potrebuje članstvo ZSG.

Izredno pomembne so bile tudi pripombe na Belo knjigo o izobraževanju, ki jih je ZSG poslala na bivše Ministrstvo za šolstvo in šport. Z njimi želi postati kot civilna družba pomembnejši partner v sistemu vzgoje mladih učencev v glasbenih šolah. Zato ponuja dopolnilno izobraževanje dirigentov in tabor Musica creativa.

Predsedstvo ZSG je poleg Organizacijskega odbora Adamičevega leta 2012 bdelo nad pripravo projektov. Prva razstava »Metla za dirigenta«, to je razstava o Bojanu Adamiču, ki jo je mag. Domen Prezelj, predsednik komisije za založništvo in arhive pri ZSG, pripravil v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, je bila izreden dogodek z neverjetnim obiskom in odmevnimi objavami v večini slovenskih sredstev javnega obveščanja.

Izredno pomemben je podpis nove pogodbe o sodelovanju med JSKD in ZSG. S to pogodbo je ZSG v lanskem letu pridobila nov poslovni prostor v mansardi stavbe sklada ter strokovno sodelavko, zaposleno dnevno 4 ure. Ta pogodba potrjuje spoznanje, da je za razvoj godbeništva nujno sodelovanje obeh organizacij.

Veteranske godbe se uspešno razvijajo. Postale so že kar sestavni del mednarodnega festivala za tretje življenjsko obdobje. Lansko leto, na že petem festivalu, je zaigralo vseh 5 veteranskih godb.

Lani je zveza prvič podelili častni prstan ZSG. Za življenjsko delo ga je prejel dolgoletni učitelj, dirigent in mentor številnih godbenih generacij gospod Darij Pobega iz Kopra.

Na zboru pa so spregovorili tudi o slabostih, zlasti o slabi odzivnosti članstva, kar sicer ni značilnost samo sedanjega mandata. Ta je bila očitna v vsej dosedanji zgodovini organiziranega slovenskega godbeništva, kaže pa se tudi v kronično slabi udeležbi zastopnikov godb na zboru. Na tem področju godbe članice tako ne pomagajo spremeniti predstave o Slovencih, ki se zapirajo v lastne vrtove. Brez primerjave kakovosti igranja in prizadevanja za zgledno sodelovanje bomo le stežka govorili o napredku. To potrjujejo tudi nekateri lanski dogodki - Dan godbeništva v Trbovljah je bil izredno slabo obiskan, čeprav ga je ZSG združila s koncertom pihalnih orkestrov osrednje Slovenije.

Drugi primer takega odnosa je zbornik, ki ga ZSG pripravlja ob 40-letnici organiziranega godbeništva. Številne godbe je bilo treba večkrat prositi za posredovanje vseh potrebnih podatkov za objavo, pa čeprav je splošno znana slaba prepoznavnost slovenskih godb v širšem kulturnem območju. Prav skrb vzbujajoč pa je podatek o številu godb, ki so zaprosile za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Pridobitev statusa poleg možnosti pridobivanja dela dohodnine omogoča pridobitev drugih ugodnosti, o čemer so člani govorili že pretekla leta. Pridobitev tega statusa bi morala biti v interesu vsake godbe.

Zbor je sprejel še spremembe in dopolnitve Pravilnika o izkaznicah Zveze slovenskih godb, ki bodo omogočile boljšo in natančnejšo preglednost izkaznic, ki so določene v Pravilih tekmovanj ZSG.

Zaradi odstopov in s tem predčasnih zaključkov mandata je zbor namesto Ivana Medveda izvolil novega podpredsednika Nejca Sukljana, namesto Mihaele Klančar pa so izvolili tudi glavno tajnico Aleniko Žnidaršič.

Po zboru so zastopniki nazdravili s posebno polnitvijo vina Godbeni zvoki, ki ga je v okviru Adamičevega leta 2012 napolnila Ptujska klet.

Tone Urbas