Članek

Dejavnosti godbeništva

Seminar za predvodnike v Radečah in na Ptuju

V Radečah in na Ptuju je 18. in 19. novembra 2011 ter 27. in 28. januarja 2012 potekal seminar za predvodnike.

Objavljeno Feb 20, 2012

18. in 19. novembra 2011 je v Radečah potekal seminar za predvodnike in hkrati tudi sestanek komisije za korakanje, ki ima nalogo, da pripravi spremembe in dopolnila za izdajo novega Slovenskega predvodnika.
Komisija v sestavi Ervin Hartman, Roman Grabner, Daniel Leskovic in Ivan Medved je predelala tekst in naslednji dan pri tiskarju Zlatečanu izvedla še fotografiranje predstavnikov slovenskih godb z držami inštrumentov.
Seminarja so se udeležili štirje kandidati za predvodnike:
1.    Nace Vivod, Godba Nova Cerkev
2.    Rajka Korošec, Pihalni orkester Lesce
3.    Darko Glušič, Godba zgornje savinjske doline
4.    Vedran Albanaže, Limena glazba Fužine - Hrvaška

Delo je potekalo po ustaljeni praksi, najprej delo z orkestrom – dirigiranje, tu je svojo vlogo odlično opravil Pihalni orkester Radeških papirničarjev z dirigentom Maticem Titovškom. Vsak od udeležencev je naprej opravil dirigiranje himne, žalne koračnice in klasične koračnice, ta del seminarja je vodil Ivan Medved. Drugi dan pa je potekalo delo s predvodniki in popoldne še praktično delo z orkestrom pod vodstvom Karlija Mihela in Roma Grabnerja. V zadnjem delu je bil udeležencem prikazan tudi pristop k vadbi orkestra za figurativni nastop in potem tudi izvedba kratkega programa, ta del seminarja je prevzel Ivan Medved.

27. in 28. januarja 2012 je na Ptuju potekal začetni in nadaljevalni seminar za predvodnike, ki so se ga udeležili:
1.    Peter Starc, Pihalni orkester Radlje ob Dravi
2.    Nace Vivod, Godba Nova Cerkev
3.    Klemen Flego, Pihalni orkester Koper
4.    Nejc Sukljan, Pihalni orkester Koper

Delo je tudi tu potekalo že po ustaljen programu, novo pa je bilo to, da so se pihalnemu orkestru Ptuj pridružili še učenci šolskega pihalnega orkestra, kar je bila dobra izkušnja za predvodnike, ki so morali obvladati veliko število godbenikov.
Na vseh seminarjih se dotaknemo tudi nadaljevalnega dela predvodništva (figurativne dejavnosti), pogledamo posnetke in pokažemo izvedbo kratkega programa, kot je "polž" ali kaj podobnega. Nadaljujemo tudi s snemanjem seminarjev in posnetke objavljamo na spletu.
Izvedbo obeh seminarjev ocenjujem kot uspešno, seveda pa je stopnja znanja pri kandidatih precej odvisna od njih samih in njihovih možnosti za praktično delo z domačimi orkestri.

Ivan Medved