Članek

Poročila in ocene

Musica Creativa uspešno nadaljuje dolgo tradicijo poletnih taborov Zveze slovenskih godb

V Novi Gorici je med 13. in 21. avgustom potekal prenovljeni tabor Zveze slovenskih godb Musica Creativa, ki je mladim godbenikom ponudil številne monžnosti za izobraževanje in prijetno preživljanje počitniških dni.

Objavljeno Oct 18, 2011

Med 13. in 21. avgustom je v Novi Gorici potekal prenovljeni tabor Zveze slovenskih godb Musica creativa, ki je bil v prvi vrsti namenjen godbenikom, starim od 14 do 27 let, a so se ga udeležili tudi številni drugi glasbeniki, predvsem pedagogi in dirigenti. Organizatorji so udeležencem ponudili pester program mojstrskih tečajev, različnih seminarjev in orkestrske igre.

Tradicija taborov, ki jih Zveza slovenkih godb organizira za mlade godbenice in godbenike, je dolga, saj se na njih vsako poletje zbirajo že več kot 30 let. V vsem tem času so organizatorji udeležencem ponudili številna nova znanja, izobraževanje pri vrhunskih, tako domačih kot tujih mentorjih in možnost delovanja na področju godbeništva na višji ravni. S tem so s pomočjo vsakoletnih novih izkušenj  in z vnašanjem novih idej in tokov iz tujine skrbeli tudi za kvalitetno rast slovenskih godb.  Godbeniki, ki so obiskovali poletna izobraževanja, so pridobljeno znanje namreč prenesli tudi v domače godbe in jih tako strokovno in organizacijsko izpopolnili. Posredno pa so poletni tabori ZSG vplivali tudi na delovanje nekaterih drugih glasbenih inštitucij, saj je veliko učiteljev inštrumenta, študentov na Akademiji za glasbo in dijakov srednjih glasbenih šol motivacijo za profesionalno ukvarjanje z glasbo našlo prav tu.

Kvalitetno delo z mladimi je v vseh teh letih prineslo pravi razcvet dejavnosti in zato se je Zveza slovenskih godb odločila, da je čas za temeljito prenovo in nadgradnjo tabora - nastala je Musica creativa. Priprave na prenovo so potekale v tesnem sodelovanju in posvetovanju z godbami članicami Zveze, idejna očeta projekta pa sta bila Miro Saje, priznani godbeni dirigent, in Daniel Leskovic, ki pri organizaciji taborov sodeluje že vrsto let. "Zavedamo se, da igranje v orkestru pomeni visoko stopnjo socializacije in življenjske harmonije, saj vsi njegovi člani kljub različnemu predznanju in načinu življenja stremijo k istemu cilju ter se dejansko podrejajo njegovemu doseganju," pravi Leskovic in dodaja: "S pomočjo naših izobraževanj tako ob širjenju praktičnega znanja ustvarjamo tudi pozitivno medsebojno klimo. Vendar se mora tudi tak, pozitiven in kvaliteten projekt vseskozi prilagajati časovnim razmeram, zato sva z Mirom za izobraževanje v letu 2011 zasnovala drugačno zasnovo, ki bi vsakega udeleženca izobraževala in vzgajala v več pogledih."

Tako je Muscia creativa udeležencem, ki so se avgusta zbrali v Novi Gorici, poleg tradicionalne orkestrske igre ponudila tudi mojstrske tečaje in različne delavnice. "Cilj poletnega izobraževanja je nedvomno bil vzpodbuditi kreativnost vseh udeležencev in s tem poglobiti njihovo dejavnost na področju kulture ter prispevati k njihovi osebnostni rasti," se strinja tudi Saje, ki je bil z delom mladih orkestrašev na taboru zelo zadovoljen.

Poti do novih znanj so godbenikom pokazali vrhunski domači in tuji mentorji. Mojstrske tečaje so  izpeljali flavtist münchenske filharmonije Martin Belič, klarinetist z Glasbene akademije Fontys v Tilburgu Lars Wouter van den Oudenweijer, trobentač Wolfgang Jud (Konservatorij J. J. Fuxa v Gradcu), evfonist Luka Einfalt, vodja tub v Filharmoničnem orkestru Debrecen Roland Szentpali, in tolkalec Matija Tavčar. Orkestrsko in dirigentsko delavnico je vodil dirigent Miro Saje, delavnico avtohtonega gibanja pa Aleksandra Schuller.

Leskovic poudarja, da so bili mentorji z udeleženci in njihovim delom zelo zadovoljni, mnogi izmed njih so izrazili željo po sodelovanju tudi naslednje leto. "Zato vse morebitne kandidate že zdaj prijazno vabim, da se nam med 18. in 26. avgustom 2012 pridružijo na Musici creativi 2012 in sodelujejo v vseh njenih delavnicah," še dodaja.

Mladi godbeniki so na poletnem taboru gotovo pridobili številna nova znanja in izkušnje, ki jih bodo brez dvoma prenesli v svoje godbe. Spoznali pa so tudi številne nove vrstnike, saj - kot se za čas poletnih počitnic spodobi - na taboru prijetnega druženja nikakor ni manjkalo. Kdo ve, morda se kdaj v prihodnosti tudi oni srečajo kot študentje na akademiji za glasbo ali pa celo kot učitelji na glasbeni šoli. Nedvomno pa se bodo mnogi ponovno videli že naslednje poletje, ko bo Musica creativa še kreativnejša in še boljša.

 

Nejc Sukljan