Članek

Napovednik dogodkov

Dirigentska šola z Janom Cobrom

Tudi v sezoni 2011/2012 Zveza slovenskih godb organizira dirigentsko šolo na začetni in nadaljevalni stopnji.

Objavljeno Sep 07, 2011

Tudi v šolskem letu 2011/2012 bo Zveza slovenskih godb razpisala 1. in 2. stopnjo Dirigentske šole pod mentorskim vodstvom Jana Cobra in Mira Sajeta. Obe stopnji bosta tudi v letošnjem šolskem letu večinoma potekali v istih terminih ter bosta ločeni z načinom dela in skladbami, vendar bodo vsi udeleženci imeli možnost študija z obema predavateljema ter tudi z orkestrom. Natančnejši termini bodo objavljeni konec meseca septembra. Prvi termin bo konec oktobra 2011 z Pihalnim orkestrom Slovenske vojske.

Ker želimo »bodoče« dirigente pihalnih orkestrov izobraževati celoviteje, bo v letošnji sezoni več izobraževalnih terminov. Predavatelj Jan Cober bo izpeljal 4 termine, ki bodo organizirani s profesionalnimi pihalnimi orkestri. Predavatelj Miro Saje bo z slovenskimi ljubiteljskimi orkestri izpeljal še dodatne termine, ki bodo namenjeni spoznavanju še drugih tematik.

Tudi v letošnjem letu bodo slušatelji opravili praktični preizkus in prejeli diplomo o opravljeni dirigentski šoli. Po pogodbi med Ministrstvom za šolstvo in šport in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti jim za udeležbo pripadajo tudi dodatne točke strokovnega spopolnjevanja. 

 

PREDVIDENA KOTIZACIJA (brez DDV) – za vse termine

Za seminariste včlanjenih godb  v ZSG: 800 EUR za aktivne in 600 EUR za pasivne udeležence.

Za seminariste nevčlanjenih godb v ZSG: 1.200,00 EUR za aktivne in 800 EUR za pasivne.

 

Kotizacija ne zajema stroškov prevoza, prenočevanja in prehrane v času posameznega termina. Vsak udeleženec si mora bivanje urediti sam.

Možno je plačilo v dveh obrokih. Prvi obrok je potrebno plačati do začetka dirigentske šole, drugi obrok do februarja 2012.

Če ne bo dovolj prijav, bomo dirigentsko šolo primorani izpeljati v zmanjšanem obsegu oziroma v skrajnem primeru zvišati kotizacijo. 

Da bi imeli boljšo sliko nad prijavami, zbiramo predhodne prijave za Dirigentsko šolo. Rok za to prijavo je 23. 9. 2011. Predhodno prijavo, ki še ni zavezujoča, pošljite na naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.