Članek

Poročila in ocene

Srečanje vodstva ZSG s predstavniki slovenskih godb v Italiji
Objavljeno Apr 19, 2011

V sredo, 23. marca 2011, so se na sedežu Godbenega društva Prosek sestali predstavniki Zveze slovenskih godb, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Zveze slovenskih kulturnih društev ter predstavniki slovenskih godb v Italiji. Srečanja so se udeležili: Marino Marsič (predsednik ZSKD), Tone Urbas (predsednik ZSG), Miro Saje (predsednik strokovne komisije ZSG), Daniel Leskovic (referent za instrumentalno glasbo pri JSKD in predsednik komisije za izobraževanje pri ZSG), Adriano Boneta in Luka Kocjančič (PO Breg), Edi Bandi in Marko Debernardi (PO Ricmanje), Martin Rustja (GD Prosek), Enzo Carli (GD Viktor Parma Trebče), Erik Masten (GD Nabrežina) in Luciano Gergolet (PO Kras Doberdob).

Po uvodnem pozdravu je predsednik ZSKD Marino Marsič orisal delovanje, uspehe in težave godb, ki so včlanjene v ZSKD (PO Breg, PO Ricmanje, GD Viktor Parma Trebče, GD Prosek, GD Nabrežina in PO Kras Doberdob). Posebej je omenil Revijo kraških pihalnih godb, ki jo Zveza prireja v sodelovanju z JSKD in že skoraj dve desetletji povezuje 12 godb s kraško-istrskega območja, ter glasbeno delavnico Intercampus, ki jo ZSKD namenja mladim godbenikom in godbenicam. Predstavniki godb pa so izpostavili zlasti željo po večji povezanosti z godbami iz Slovenije ter čedalje večje finančne težave, ki ovirajo njihovo delovanje.

Predsednik ZSG Tone Urbas je prisotnim izčrpno predstavil delovanje Zveze slovenskih godb, največjega godbeniškega »sindikata« v Sloveniji. V zadnjih letih je ZSG okrepila svoje aktivnosti. Pri zvezi so ustanovili komisije, ki skrbijo za posamezne resorje: komisijo zakoncertno dejavnost, komisijo za korakanje in figurativo, vzgojo in izobraževanje, založništvo in arhive, komisijo za stike z javnostmi ter komisijo za mednarodne odnose.

Glavni cilj ZSG je povezovanje in nudenje različne pomoči včlanjenim godbam. Zveza je zelo aktivna na založniškem področju, saj je doslej izdala lepo število skladb in priredb za godbe. Zlasti spodbuja izvajanje slovenskih skladb in podpira domače skladatelje. Tako je pred kratkim izšla zbirka slovenskih popevk Mojmirja Sepeta, v načrtu pa so tudi nova dela. Poleg tega pa bo ZSG v sodelovanju z Orkestrom SV dala svojemu članstvu brezplačno na voljo tudi koračnice.

Pomembna je tudi promocija godbeniškega delovanja, zato so si pri ZSG zamislili televizijsko oddajo »Medenina«, ki poroča o aktivnosti slovenskih orkestrov. V tem smislu so v teku tudi pogovori z vodstvom  Radia Slovenija. Pomembna pridobitev ZSG je tudi spletni časopis »Slovenski godbenik«, ki bo objavljal  intervjuje, članke o delovanju godb, informacije o zanimivih dogodkih, tečajih in seminarjih ipd. Časopis bodo soustvarjale tudi godbe in bo omogočil pretok in izmenjavo informacij; urejal ga bo Nejc Sukljan.

Od leta 1990 je ZSG članica mednarodnega združenja CISM (Confédération Internationale des Sociétés Musicales), ki povezuje 17 držav in 30.000 glasbenih skupin. Združenje med drugim podeljuje najvišja priznanja za dolgoletno igranje v godbi. V njegovem vodstvu je bil dolga leta Ervin Hartman, član vodstva ZSG in dirigent PO Pošta Maribor ter sedanji častni predsednik ZSG.

Predsednik strokovne komisije Miro Saje se je v svojem izvajanju zaustavil zlasti pri izobraževanju in vlogi dirigentov. Ti se morajo zavedati svoje odgovornosti, zato je potrebno stalno izpopolnjevanje. Zelo uspešni so godbeniški tabori za mlade ter šola za dirigiranje, ki jih ZSG prireja v sodelovanju z JSKD in z njegovo podporo. Že vrsto let vodi šolo dirigiranja priznani dirigent Jan Cober. Praktični rezultati šole se kažejo neposredno v godbah, zato je Saje povabil prisotne, da svoje člane vpišejo na izobraževalne seminarje. Nadalje je najavil zamisel o šoli za mlade skladatelje, ki bi usmerjala v osnovne zakonitosti pisanja skladb za godbe.

Predstavniki ZSG so najavili bogat niz prireditev ob 100-letnici rojstva Bojana Adamiča, ki jo bodo praznovali v letu 2012. Ob tej priložnosti načrtujejo koncerte, simpozij, razstave in druge spremne dogodke. Prav tako bodo v letu 2012 obeležili 40-letnico godbenega organiziranja v Sloveniji.

Predsednik Tone Urbas je povabil slovenske godbe iz Italije, da se včlanijo v ZSG (trenutno sta včlanjeni le PO Ricmanje in GD Prosek), saj bodo na tak način lahko uživale vse ugodnosti, ki jih Zveza ponuja svojim članicam, ter imele možnost navezovanja novih stikov z godbami v Sloveniji.

Predstavniki slovenskih godb v Italiji so soglasno sprejeli povabilo predsednika ZSG in bodo v kratkem vložili prošnjo za včlanitev. Izrazili so tudi željo, da bi jih njihov predstavnik neposredno zastopal v vodstvu ZSG. Predsednik ZSKD Marino Marsič je predlagal, da bi se razne regijske godbeniške revije povezale, kar bi nedvomno pospešilo izmenjave in gostovanja.

Marino Marsič