Kolofon

Slovenski godbenik
www.slovenski-godbenik.si

 

Izdaja: Zveza slovenskih godb, Štefanova 5, SI-1000 Ljubljana (zanjo Boris Selko, predsednik)

Soizdajatelj: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, SI-1000 Ljubljana (zanj Damjan Damjanovič, direktor)

Urednik: Daniel Leskovic
Lektoriranje: Iztok Razdrih

ISSN 2232-3171

Uredništvo ni dolžno objaviti nenaročenih tekstov.
Slovenski godbenik je odprt za oglaševanje.

Elektronska pošta: info@slovenski-godbenik.si